• دریل واگن
  • کمپرسور
  • اجاره شات و تزریق
  • اجاره کمپرسور
  • اجاره دریل واگن

اجاره کمپرسور

اجاره دریل واگن

اجاره شات و تزریق

کمپرسور

اجاره کمپرسور

نیلینگ

اجاره دریل واگن

اجاره شات و تزریق

شاتکریت و تزریق

Email : info@2dm.ir
  • اجاره دریل واگن
  • اجاره کمپرسور
  • اجاره شات و تزریق
  • دریل واگن,کمپرسور,شات و تزریق
2dm.ir

آدرس :شهر ری،صفائیه،رو به روی پارک گلمهر،پارکینگ صفائیه

2dm.ir

09123589179 –

2dm.ir