فهرست بهای اجاره ماشین آلات حفاری

6-6/5
(مبلغ اجاره ( میلیون تومانمشخصات فنیمدلنوع دستگاهردیف
4/5-5فشار کاری 8 بار – برای متراژهای 8 الی 12 متر825کمپرسور اینگرسولرند1
5/5-6فشار کاری 8 بار – برای متراژهای 12 الی 15 متر900XPکمپرسور 2
5/5-6فشار کاری 8 بار – برای متراژهای 12 الی 15 متر900کمپرسور سولیوان3
5/5-6فشار کاری 8 بار – برای متراژهای 12 الی 15 متر900کمپرسور سولر4
5/5-6فشار کاری 8 بار – برای متراژهای 12 الی 15 متر900کمپرسور اینگرسولرند5
6-6/5فشار کاری 8 بار – برای متراژهای 15 الی 20 متر900 ممیزکمپرسور 9/2356
7-7/5فشار کاری 10 بار – برای متراژهای 15 الی 20 متر900 ممیزکمپرسور 12/2357
6-6/5فشار کاری 8 بار – برای متراژهای 15 الی 20 متر900 ممیزکمپرسور 9158
6-6/5فشار کاری 8 بار – برای متراژهای 15 الی 20 متر900 ممیزکمپرسور 9359
8/5-9فشار کاری 8 بار – برای متراژهای 20 الی 25 متر1300کمپرسور اینگرسولرند10
8/5-9فشار کاری 8 بار – برای متراژهای 20 الی 25 متر1300کمپرسور سولیوان11
8/5-9فشار کاری 8 بار – برای متراژهای بالای 25 متر1600کمپرسور اینگرسولرند12
9-10فشار کاری 8 بار – برای متراژهای بالای 25 متر1600کمپرسور سولیوان13
9-10واینگرسولرند BBR42-BBR45-RH قابلیت تجهیز به انواع روتیشن های...341-350-351دریل واگن اینگرسولرند14
6/5-7واینگرسولرند BBR42-BBR45-RH قابلیت تجهیز به انواع روتیشن های---دریل واگن فورکاوا15
5/5-6واینگرسولرند BBR42-BBR45-RH قابلیت تجهیز به انواع روتیشن های601دریل واگن اطلس16
5/5-6واینگرسولرند BBR42-BBR45-RH قابلیت تجهیز به انواع روتیشن هایراک 400دریل واگن اطلس17
1/8-2سرویس کامل جهت هر پروژه و مجهز به صفحه های نوتجهیز تونلشات کریت18
1/8-2...سرویس کامل جهت هر پروژه و مجهز به مانومتر و ITMتزریق19

.عملیات حفاری،نیلینگ،انکراژ،استرند و ...توسط تیم های مجرب اجرا میگردد-
.کلیه دستگاهها قبل از ارسال به محل پروژه به صورت کامل سرویس و کارواش میشوند-
.نفرات مکانیک کمپرسور و دریل واگن بصورت تمام وقت جهت رسیدگی و تعمیرات دستگاهها آماده میباشند-
.نوع دستگاه مورد نیاز در هر پروژه و قیمت دقیق اجاره دستگاهها بسته به محل کار،نوع خاک،متراژهای حفاری،بازه زمانی و ... تعیین میگردد-
. روتیشن های BBR42 , BBR45 جهت حفاری های زیر 20 متر و روتیشن های RH و اینگرسولرند جهت حفاری های بالای 20 متر مورد استفاده قرار میگیرد-
: جهت دریافت اطلاعات و یا تجهیز کارگاه با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید
09123244597– 09123589179

با تشکر